Sikkerhet og personvern

Vi behandler alle opplysninger om våre medlemmer strengt konfidensielt.
Les mer om dette og om bruk av informasjonskapsler på nettsidene våre.

Personvernerklæring – Oslo Høyre

Oslo Høyre er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger er trygge hos oss,
uavhengig av om du er ansatt, tillitsvalgt, medlem, leser av våre nyhetsbrev eller følger oss i sosiale medier.

Hva er informasjonskapsler og hva skjer når du besøker Oslo Høyre digitalt?

Når du besøker oslohoyre.no, blir du bedt om samtykke til at vi kan sette informasjonskapsler (cookies) i din nettleser.

En informasjonskapsel eller cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi få oversikt
over hvordan du bruker nettsidene våre. Dette gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne.
De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies
automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil
føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere.
Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser,hvilken type nettleser man bruker på våre sider,
bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som
besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer
utenfor Oslo Høyre. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Hvilke personopplysninger har Oslo Høyre lagret om deg og hvorfor?

Oslo Høyre er partiet Høyres fylkesorganisasjon i Oslo. Når du registrerer deg som medlem i Høyre, innhenter vi
en del opplysninger for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg som medlem. Derfor samler vi inn informasjon som navn,
adresse, epostadresse, mobilnummer og hvilket lokallag i Høyre du er tilknyttet. Har du verv i partiet, vil også slik  informasjon være lagret,
og det samme gjelder navn på kurs du har tatt i regi av partiet.

Det primære målet med informasjonen vi henter inn er å kunne administrere medlemskapet ditt på en god måte,
gi deg informasjon om partiets politiske og organisatoriske virksomhet, og å gi deg mulighet til å fungere som
tillitsvalgt i partiet dersom du ønsker det.

Oslo Høyre har en berettiget interesse i å informere medlemmene om viktige politiske saker, og gjør dette i form av nyhetsbrev og i noen tilfeller via sms.
Du kan når som helst reservere deg mot dette. Alle nyhetsbrev har en avregistreringslenke plassert nederst som du enkelt
kan bruke, eller du kan kontakte oslo@hoyre.no

Hvor kommer opplysningene fra?

De aller fleste av opplysningene vi har lagret, har vi hentet direkte fra deg. Opplysninger om verv kommer automatisk
som et resultat av vedtak i f.eks. lokalforeningen din. Det samme skjer når du tar et av våre interaktive webkurs.

Personopplysninger på andre enn medlemmer

Oslo Høyre behandler personopplysninger på de som abonnerer på våre nyhetsbrev eller støtter Oslo Høyre økonomisk uten å være medlem. Også her
lagrer vi kun den informasjon som er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet med partiet.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. I Oslo Høyre er det sjefsekretæren i
Oslo Høyres sekretariat som er behandlingsansvarlig.

Dine rettigheter

Alle Høyre har registrert har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter blant annet rett til informasjon,innsyn,
retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling. Forespørsler om dette sendes til register@hoyre.no, og Høyre har plikt til å besvare
disse innen 30 dager.

De mest sentrale rettighetene du har, er som følger:

Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, hva som er formålet med at vi har disse opplysningene og hvordan
de brukes, hvor vi har innhentet de fra, hvor lenge det forventes at de vil bli lagret, og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

Retting

Det er viktig at informasjonen vi har om deg er riktig. Du kan be oss om å rette, fjerne eller legge til opplysninger om deg dersom de er
utilstrekkelige eller inneholder feil.

Sletting

Høyre vil slette personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr
at så lenge du har en avtale med oss (er ansatt, medlem, har verv, abonnerer på nyhetsbrev m.v.), lagrer vi opplysningene vi trenger
for å oppfylle avtalen med deg.

Når avtaleforholdet er avsluttet, vil opplysningene bli lagret frem til lovpålagte lagringsfrister opphører. Du kan også selv be om at
opplysninger om deg slettes, for eksempel dersom du trekker tilbake et samtykke.

Reservasjon

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. I gitte situasjoner kan du ha rett til å protestere
mot behandling av personopplysninger.

Portable data

Du kan kreve å få personopplysningene vi har registrert om deg utlevert i et format som er maskinlesbart.

Sosiale medier

Når du går inn våre profiler i sosiale medier som Instagram, Facebook og Twitter legges det igjen digitale spor.
Disse mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne
bruke deres applikasjoner. Høyre har ingen påvirkning på disse vilkårene.

Er du ikke fornøyd?

I Norge er det Datatilsynet som har ansvar for å føre tilsyn med virksomheter som behandler personopplysninger og
behandler klager. På www.datatilsynet.no kan du lese mer om hvilke krav Oslo Høyre må oppfylle for å behandle
personopplysninger, og hvordan du kan klage.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her