Kunnskap i skolen

Vår viktigste oppgave er å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for alle barn og unge i byen vår. Barn skal i løpet av oppveksten ha muligheten til å utvikle seg og tilegne seg ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å mestre eget liv og kunne delta i arbeid og i sosiale fellesskap. Gjennom en god barnehage og skole skal alle elever kunne realisere sine drømmer og ambisjoner, uavhengig av bosted eller sosial bakgrunn. Oslo Høyre er opptatt av at alle barnehager skal ha et godt pedagogisk tilbud, og ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne.

VÅRE PUBLIKASJONER

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her