Kollektivtrafikk

For Høyre er det selvsagt at vi skal levere kloden og byen videre til våre barn og barnebarn i minst like god stand som da vi overtok den. Siden klimaendringene er en trussel mot samfunnet, har vi plikt til å gripe inn. Vi må forandre for å bevare. Hva vi oppnår lokalt, blir avgjørende for om vi når de nasjonale og globale klimamålene. Det grønne skiftet starter i vår egen by. I kommunens planer vil vi ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Vi ønsker alle å bo i et trivelig bomiljø med ren luft og et grønt preg. Vi ønsker å reise mellom hjem, jobb, skole og fritidsaktiviteter på en rask og miljøvennlig måte. Samferdsel, miljø og byutvikling skal gå hånd i hånd, og politikken må ta hensyn til alle mennesker som bor, jobber eller ferdes i byen vår. Vi ønsker god trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper samtidig som hensynet til gode bomiljøer, folks helse og klimaet må ivaretas.

VÅRE PUBLIKASJONER

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her