Kristin Vinje var stortingsrepresentant fra Oslo fra 2013 til 2017.

Nestleder i Oslo Høyre, 2012 –

Medlem av Oslo Høyres arbeidsutvalg, hovedstyre og representantskap.

Utdanning

Kristin Vinje har en doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo (1994)

Arbeidserfaring

Stortingsrepresentant fra Oslo, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (2013 – 2017)

Finansbyråd i Oslo kommune (2009 – 2013)

Direktør, Simula Research Laboratory

Avdelingsdirektør, Nærings- og handelsdepartementet

Forsker, SINTEF Materialteknologi

Postdoktor, Universitetet i Oslo

Doktorgradsstipendiat, UiO/Georgia Tech – USA

Tillitsverv

Varamedlem til Stortinget (2009-2013)

Medlem av Oslo bystyre (2007 – 2011)

Styreverv

Styremedlem Oslo Havn KF (2014 – )

Styreleder BIA, Forskningsrådet

Medlem av FAD-minister sitt e-Norge-forum

Styremedlem World Beside AS

GemNOR, Geomatics Norway AS

Programstyret, PROSBIO, Forskningsrådet

Interesser

Familie og venner. Glad i å gå på ski, jobbe i hagen og å fotografere.

Besøk Kristins blogg

Send Kristin en e-post

 

Hva mener Kristin?

"Kjernen i mitt politiske engasjement er å skape verdier i et samfunn på alle måter. Jeg vil jobbe aktivt for å sikre at alle barn får en god utdanning, at vi gjennom skolen sørger for å bidra til at alle får mulighet til å bruke sine evner for å realisere sine mål og drømmer. Kunnskap gir muligheter for alle, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. "

"Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft. Derfor må vi styrke kvaliteten i hele kjeden i vårt kunnskapssamfunn, fra barnehagen, gjennom skolen, høyere utdanningsinstitusjoner og i våre forskningsmiljøer. Vi må legge til rette for at både næringslivet og offentlig sektor får tilgang på kompetent arbeidskraft og ny kunnskap, slik at vi kan utvikle samfunnet og møte de utfordringene vi står overfor i en omskiftelig verden. Vi må benytte ressursene fra oljeformuen på en slik måte at vi investerer i det som vil bidra til fremtidig verdiskaping; utdanning, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. "

"Samfunnet består av så mange elementer, og for meg er det viktig at vi setter enkeltmennesker i stand til å kunne ta sine egne valg og leve selvstendig liv. Vi må legge til rette for at vi kan ta alle gode krefter i samfunnet i bruk, hvis ikke går vi glipp av mange muligheter og nye, gode løsninger. Et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører kan bidra til å sikre bedre og mer effektiv ressursutnyttelse for offentlige tjenester. Digitalisering av offentlige tjenester og tilgjengeliggjøring av offentlige data vil være vesentlig for å utnytte ressursene bedre og bidra til at befolkningen får tilgang på relevant informasjon av allmenn interesse."

Siste saker fra Kristin

Vi tror på studentene

Kristin Vinje 16.08.2017 kl. 17.33

I løpet av de fire årene Høyre har sittet med regjeringsmakt har vi sammen med FrP, KrF og V sørget for et skikkelig løft for høyere utdanning og forskning. Vi… Les mer »

Ny runde om mattekrav for lærerstudenter

Kristin Vinje 23.02.2017 kl. 17.05

Høsten 2016 innførte regjeringen krav om karakteren fire i matematikk. SV forsøker nå å reversere dette i et eget forslag på Stortinget. Les mer »

Studentene fortjener de beste lærerne

Kristin Vinje 01.02.2017 kl. 16.12

Høyres mål er å løfte undervisningens status og legge til rette for at universiteter og høyskoler tilbyr studentene utdanning som er relevant for et arbeidsliv i endring. Les mer »

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her