Vi vil gi gratis halvdagspass i Aks til flere barn

Forsøk å forestille deg 140 klasserom fylt opp med andre-, tredje- og fjerdeklassinger. Med 25 i hvert klasserom blir det 3500 barn. Det er ifølge byrådets egne tall så mange barn som bor i en husholdning med under 550.000 kroner i året i samlet inntekt, og som ikke omfattes av byrådets modell for gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen (Aks).

Oslo Høyre 19.12.2018 kl. 13.09

3500 barn som kan gå glipp av fellesskapet og tryggheten ved å være omgitt av venner og voksne etter skoletid om byrådet blir gjenvalgt. Bare fordi de har «feil postnummer». Noen av barna har kort botid i Norge, noen bor i en familie hvor bare én er i jobb, eller de bor hjemme hos bare mor eller bare far.

Feil del av byen

I Oslo består nesten 14.000 husstander av én forelder med barn. I 2017 var gjennomsnittsinntekten i Norge (SSB) 529.200 kroner i året. Da er man ikke direkte fattig, men man har heller ikke god råd om man bor i Oslo og har barn som vokser ut av klær og sko i rekordfart.

I denne kategorien finner vi mange hardt arbeidende kvinner i typiske omsorgsyrker og ansatte i varehandelen. Det er blant annet disse Høyre vil gi en hjelpende hånd med vår modell for Aks, men som byrådet gir en kald skulder hvis de bor i feil del av byen.

Usosial Aks-modell

I dag koster en heltidsplass i Aks nesten 33.000 kroner i året og en halvdagsplass drøyt 22.000. Det er mye penger for dem med stramt husholdningsbudsjett. Derfor foreslår Høyre å gi alle barn fra husholdninger med samlet inntekt under 550.000 kroner i året på 1.–4. trinn gratis halvdagsplass.

Vi vil også redusere prisen kraftig for alle med inntekt under 750.000 kroner i året. Byrådets modell omfatter i dag bare barn i utvalgte bydeler. Fra neste høst utvides tilbudet til å gjelde alle førsteklassinger i Oslo, men når barna starter i andreklasse, må foreldrene betale. Derfor ender det fort med det ene året på Aks for mange barn.

I Oslo bor mange av landets rikeste og mange av de fattigste. I dag blir byrådets usosiale Aks-modell vedtatt med støtte fra Rødt. For å bruke venstresidens egen retorikk mot dem: Det betyr mer til mange av dem som har mest fra før. Hvem skulle trodd det er her en viktig politisk politiske skillelinje går i Oslopolitikken i desember 2018?

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her