Program 2015

Nå kan du være med og påvirke hvordan Oslo skal være i fremtiden. Kanskje har du en idé eller en hjertesak som du brenner spesielt for?

Oslo Høyre 23.04.2014 kl. 14.18

Da håper vi at du vil dele den med oss, for den beste politikken er den vi lager sammen. Neste år er det kommunevalg og vi trenger dine innspill for å gjøre Osloenda bedre.

Knapp_Del din hjertesak

Programarbeidet

Arbeidet med å utvikle den politikken vi skal gå til valg på i Oslo er startet. Både Oslo Høyre og våre 15 bydeler skal levere sine program i forbindelse med valget i 2015. Vi vil gjerne ha deg med i det arbeidet.

Det er satt ned en programkomité under ledelse av Øystein Sundelin og Anniken Hauglie, og fem temagrupper som vil oppsøke mennesker som arbeider med å utvikle Oslo innenfor bedrifter, kulturlivet, helse og omsorgssektoren, servicenæring, skole, barnehager, seniorsentre og andre organisasjonslivet. Samtidig vil programkomiteen også ha dine innspill som medlem av Oslo Høyre.

Vi vil gjerne at du engasjerer deg i programarbeidet i din bydel. (Noen bydelsforeninger går kanskje sammen med nabobydelen om å arbeide med programmet), eller ta kontakt med temagruppene, eller programkomiteen direkte på epost program2015@oslohoyre.no .

Første utkast av programmet vil foreligge i september, 2. utkastet i november, og vil deretter behandles i representantskapet sent i høst, og vedtas på årsmøtet i januar 2015.

Programkomiteen består av:
Øystein Sundelin, leder
Anniken Hauglie, nestleder
Mariette Bøe
Hermann Smith Sivertsen
Helle Tjaberg
Stian Haraldsen
Konrad Værnes
Tom Erlend Skaug
Eirik Lae Solberg
Stian Berger Røsland
James Stove Lorentzen
Saida Begum
Ola Kvisgaard
Jenny Clemet von Tetzschner

Her er de fem gruppene:

Skapende by – gruppen arbeider med gründerpolitikk, innovasjon, modernisering, gjøre det enklere å skape arbeidsplasser i Oslo. Leder er James Stove Lorentzen.
Kontaktperson (sekretær): Phillip André Charles – phillipchar@gmail.com

Smart by – gruppen arbeider med barnehagepolitikk, skolepolitikk, videregående og høyere utdanning/forskning. Leder er Saida Begum
Kontaktperson (sekretær): Torbjørn Furulund – torbjorn.furulund@oslobystyre.no

Grønn by – gruppen arbeider med klima- og miljøspørsmål, men også med tema som byutvikling/arealplanlegging og samferdsel. Leder for Grønn by-gruppen er Anne Rygg.
Kontaktperson (sekretær): Steinar Wulfsberg-Gamre – swg@hoyre.no

Levende by – gruppen arbeider med helsespørsmål, omsorg, men også andre områder som gjør byen levende, som f eks kultur. Leder for levende by-gruppen er Ola Kvisgaard.
Kontaktperson (sekretær): Bjørn Ove Fjellandsbø – bjorn.ove.fjellandsbo@oslo.kommune.no

Trygg by –gruppen arbeider med forebyggende arbeid, hvordan gjøre byen tryggere i forhold til kriminalitet og sikkerhet for alle som bor og trives i Oslo. Leder for trygg by-gruppen er Helle Tjaberg. Kontaktperson (sekretær): Maria Göthner – mkg@oslo.kommune.no

Noen politiske temaer vil være overlappende og være noe flere grupper vil diskutere problemstillinger rundt områder som har «hovedplassering» i en annen gruppe. Ta gjerne kontakt med kontaktpersonene.

 

Innspill fra medlemmene

Vi kommer også til å spørre alle medlemmer i Oslo Høyre til råds på noen politiske spørsmål. Den første spørrerunden ble sendt før påske. Senere vil også Høyres Hovedorganisasjon foreta en medlemsundersøkelse om medlemstilbudet i Høyre.

 

Politiske interessegrupper

Det finnes i tillegg tre interessegrupper for de som er interesserte i riks- og utenriksområder: (gruppene oppnevnes av seg selv).

Helse- og sosialpolitisk interessegruppe: kontakt Anita A. Hoff: anita@hoff.as

Energi- og miljøpolitisk interessegruppe: kontakt Kjell Løvold: kjlovold@online.no

Utenrikspolitisk interessegruppe: kontakt Bård Ludvig Thorheim: baardludvig@hotmail.com

Ta gjerne kontakt direkte med disse.

 

Del din hjertesak_wf

 

 

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her