Aasmund Steenstrup

Aasmund Steenstrup

Politisk engasjement gjør deg sprek

– Politikk er noe for hodet og noe for beina, sier Aasmund Steenstrup. 93-åringen har vært aktiv i Oslo Høyre i 67 år, og synes fortsatt det er givende å stå på stand eller gå dørbank.

Oslo Høyre 12.12.2014 kl. 10.32

Da Oslo Høyre pusset opp lokalene tidligere i år, dukket det opp noen gamle protokoller som skulle til Statsarkivet.

I en av dem, protokoll for styret i Ljan krets 1939 – 1959, dukket det opp et navn som vi dro kjensel på fra dagens aktive medlemmer; Aasmund Steenstrup. OSLO dro hjem til Aasmund med hans første protokoll fra styremøtet 3. oktober 1950.

Hvordan startet engasjementet ditt?
 – Jeg meldte meg inn i Høyre i 1947 under et møte på Ullevål stadion. Min mor var medlem i Høyre og min morfar, kommandørkaptein Aasmund Frisak, satt på Stortinget for Høyre fra Jarlsberg og Larvik amt fra 1904 til 1906. Mitt ønske var å gjøre nytte for meg, men det var aldri noe ønske å avansere oppover, jeg var alltid mest interessert i nærmiljøet mitt der jeg bodde.

Hvordan var det å kombinere et stort engasjement i frivillighet med jobb og familie?
– Etter at jeg var ferdig utdannet bergingeniør, jobbet jeg hele mitt yrkesaktive liv i Sigurd Stave Maskin AS, det ble 55 år til sammen. Vi har 3 barn og med hus og hytte sier det seg selv at i perioder ble det mindre partiaktivitet, men jeg har nå alltid  et ønske om å bidra med det jeg kunne. Da jeg ble pensjonist på midten av 1980-tallet, blomstret aktiviteten naturlig opp. I tillegg til å være aktiv i Høyre og andre foreninger ga jeg en hjelpende hånd til andre pensjonister i bydelen, de som trengte hjelp til praktiske ting i hagen og hjemmet.

Nå, nesten 30 år senere, har mange hundre eldre fått hjelp med snømåking, hagearbeid, maling, reparasjoner og andre oppgaver. Aasmund kan fint klippe gresset i et par store hager og gå en 2 timers dørbank-aksjon etterpå! – Engasjementet med eldre førte meg inn i Eldrerådet i Bydel Nordstrand, som jeg har vært leder av i 18 år nå.

Hvordan var det å være politisk aktiv på 1950-tallet?
– Jeg synes ikke folk var veldig interessert i politikk. Folk var opptatt av å bygge landet selv. Jeg meldte inn fordi jeg ønsket at landet skulle gå i riktig retning, jeg var jo tidlig bevisst på hva Høyre sto for, så der var det ikke noen alternativer. Vi bygde hus på Øvre Ljanskollen på Nordstrand i 1958, og da ønsket jeg å være med aktivt i lokalpolitikken. Jeg startet som kretssekretær for Ljan krets i Nordstrand Høyre, noe denne gamle styreprotokollen viser fra styremøtet vårt. Det er veldig morro å se igjen denne over 60 år gamle protokollen! Jeg har opp gjennom årene hatt styreverv i en 25-30 forskjellige foreninger, men det var det lokale politiske arbeidet i kretsen som inspirerte meg mest. Vi var rundt 100 aktive i kretsen på den tiden.

Hvordan motiverte du deg til å drive frivillighet i alle disse årene?
– Frivillighet gir noe tilbake, det gir glede å hjelpe andre! Det verste jeg hører er de som ikke er interessert i samfunnet rundt en. Politikk er en del av alt, man må jo være interessert i politikk, sier Aasmund engasjert.

– I EU-valgkampen i 1972 var jeg svært aktiv. Der sto hele samfunnet ved et veiskille, dessverre ble vi ikke medlem verken da eller i 1994.

Nå som du er blitt 93 år og fortsatt er med som aktivt styremedlem og går både dørbank og står på stand for Høyre lokalt, hvordan holder du deg så sprek?
– Jeg liker å følge med i politiske debatter. Jeg tror at å utfordre seg selv er sunt. Noe for hodet og noe for beina gjør at man holder seg sprek. For hodet er politikk en god medisin.

 

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her