Oslo reduserer klimagassutslippene

Oslo kommune har redusert klimagassutslippene fra egne virksomheter med hele 22 prosent fra 2013 til 2014.

Oslo Høyre 13.05.2015 kl. 10.57

– Byrådet er godt fornøyd med at det målrettede miljøarbeidet som skjer i kommunale virksomheter gir resultater. For å nå målet om nullutslipp forsterker vi innsatsen framover, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Ambisiøse klima- og miljøtiltak

Høyres mål er at Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby. Kommunen gjennomfører ambisiøse klima- og miljøtiltak innen bygg, energiforsyning og transport. Blant annet ble antall nullutslippskjøretøy i virksomhetene økt fra 97 til 397 fra 2013 til 2014 og oljefyrer er faset ut av flere kommunale bygg.

Byrådsleder Stian Berger Røsland

Byrådsleder Stian Berger Røsland.

Årets rapportering viser at tiltakene virker, og en positiv utvikling for å kunne nå Oslos klimamål.

− Vi er opptatt av at Oslo skal gå foran og kutte i egne utslipp. For å nå det ambisiøse målet om å redusere klimagassutslippene på 50 prosent innen 2030 må kommunens virksomheter gjøre sitt. Vi er i ferd med å lage en egen klima- og energistrategi som blir sentral i det videre arbeidet, sier Berger Røsland.

Bedre kollektivtilbud

Utfasing av oljefyrer er det tiltaket som har gitt størst nedgang i CO2- utslipp, tilsvarende 10 prosent. Videre har mer klimavennlig energibruk og transport ført til en reduksjon av utslippet på henholdsvis ca. 7 og 4 prosent sammenlignet med 2013.

Tall fra Ruter viser at kapasiteten i kollektivtransporten øker mer enn befolkningsveksten. Samtidig er det registrert en økning av antall påstigninger.

Dette tilsier at Osloborgere benytter kollektivtransport mer enn tidligere, samtidig som tilbudet er bedre.

− Rapporten viser en nedgang i CO2-utslipp fra buss med 3,7 prosent fra 2013 til 2014. Målet er at all kollektivtransport skal være klimanøytral innen 2020, og det er godt å se at vår satsing på biogass og hydrogen som drivstoff gir resultater, avslutter Røsland.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her