Oslo

Foto: colourbox.com

Oslo Høyre viser handlekraft

I et debattinnlegg 7. april spør Oslo Arbeiderpartis partisekretær Siri Staalesen hva Høyre har gjort for Oslo de siste årene, særlig innenfor kollektivtrafikken. I utgangspunktet mener vi det er mer fruktbart frem mot et valg å diskutere de utfordringene vi står overfor og hvilke ideer og gode løsninger vi har på disse. Men om Oslo AP inviterer til å se bakover tar vi gjerne diskusjonen, for resultatene viser at vi har levert god og​ fremtidsrettet politikk for Oslo.

Oslo Høyre 16.04.2015 kl. 14.28

Målbevisst prioritering
Partisekretæren trekker frem avgjørelser tatt av Arbeiderpartiets byrådslederkandidat da han var SV-byråd for 18 år siden. Det er riktig at Ap/SV-byrådet anla trikk fra Børsen til Aker Brygge. Til sammenligning har Oslo, med Høyre ved roret, kjøpt inn nye t-banevogner, utvidet tilbudet med flere avganger og nye ruter, rustet opp Kolsåsbanen, etablert sanntidssystem på holdeplassene, 5-minuttersruter på trikken og sluttfører nå byggingen av Lørenbanen.

Nikolai Astrup, leder av Oslo Høyre. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Andelen som reiser med kollektivt har økt kraftig de siste årene. Andelen som reiser med bil faller. Oslos arealplanlegging, med fortetting rundt kollektivknutepunktene, gjør at enda flere kan reise kollektivt i fremtiden. Nesten 80 pst av reisene i rushen er nå kollektivreiser.

Det er et resultat av langvarig og målbevisst prioritering av kollektivtilbudet.

Lite forpliktelser fra de rødgrønne
Den rødgrønne regjeringen gjorde lite for å forplikte seg til å finansiere Fornebubanen. Dagens regjering har garantert 50 prosent statlig finansiering, noe som gjør det mulig å endelig realisere banen. Veksten i kollektivtrafikken gjør det nødvendig å bygge ny tunnel under sentrum. Det var ingen grunn til å bygge tunnelen for 18 år siden, slik Ap ser ut til å mene. Det ville være sløsing med fellesskapets ressurser. Vi starter planleggingen nå for å dekke behovet som vi vet kommer.

James Stove Lorentzen

James Stove Lorentzen er leder av finanskomiteen i Oslo bystyre.

Fremtidens Oslo
Staalesen skriver også at barnehager ikke har blitt realisert. Slike påstander står seg ikke i møte med fakta. Oslo økte i perioden 2008-13 barnehagekapasiteten med mer enn barnebefolkningsveksten, og i 2014 fikk alle søkere med lovfestet rett til barnehageplass et tilbud.

Arbeiderpartiet bør kanskje være mer opptatt av hva Oslo skal gjøre for fremtiden, enn av hva Høyre har gjort i fortiden.

Men når Aps eneste nye visjon for Oslo er å innføre eiendomsskatt, så er det kanskje ikke så rart at partiet foretrekker å se bakover.

Denne kronikken er skrevet av Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre, og James Stove Lorentzen, leder av finanskomiteen i Oslo bystyre.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her