Oslo Rådhus

Foto: Jens Christian Blix

Førsteutkast til kommunevalgprogram 2015

Programkomiteen la på representantskapet 1. september frem førsteutkast til kommunevalgprogram for perioden 2015-2019.

Oslo Høyre 03.09.2014 kl. 08.36

Førsteutkastet kan du lese her: førsteutkast_28_august_2014

Det er også blitt laget to Youtube-diskusjoner og diskusjonsnotater om barne- og familiepolitikk og om miljøpolitikk. Diskusjonsnotatene finner du her: barnehagenotat og miljønotat , og under kan du se videoene.

Video om barne- og familepolitikk: Oslo Høyre – Fremtidens barnehagepolitikk?

Video om miljøpolitikk: Oslo Høyre – Oslos fremtidige miljøpolitkk?

Programkomiteen vil svært gjerne møte dere i bydelsforeningene for å presentere førsteutkastet og for å ta imot innspill. Har din bydelsforening lyst på besøk fra en av programkomiteens medlemmer så sender du en e-post til enten omb@hoyre.no eller tony.tiller@oslobystyre.no. Har du allerede nå konkrete forslag til endringer eller nye ideer sender du dette til program2015@oslohoyre.no. Endringsforslag må være presist beskrevet med linjenummer.

Frister for den videre programprosessen er som følger:

12.oktober: Frist for å komme med innspill til førsteutkast til program.
1. november: Frist for programkomiteen å komme med forslag til innstilling til program, basert på de innspill som er kommet inn.
November 2014: Bydelsforeningenes årsmøter hvor foreningenes innspill til innstilling til program vedtas.
23.-24.januar 2015: Årsmøte i Oslo Høyre, hvor endelig program vedtas av Oslo Høyres representantskap.

 

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her