En god skole gir muligheter til alle

Hjertesak: Kunnskap i skolen

En god skole gir muligheter til alle

Høyres mål er at Norge skal ha en enda bedre skole. En god skole gir hver enkelt elev noe å strekke seg etter og forebygger samtidig fattigdom og sosiale forskjeller. Veldig mye er bra i norsk skole, men det er fortsatt utfordringer. For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet, særlig gutter, og altfor mange faller ut av den videregående skolen.

Vår ambisjon er at elevene skal lære mer på skolen. Vi må ta vare på lærelysten og se den enkeltes behov og muligheter.

Høyre i byråd løftet Oslo-skolen til å bli Norges beste skole. Det klarte vi blant annet fordi vi økte elevenes basiskunnskaper i lesing, skriving og regning. I tillegg etablerte vi systematisk kartlegging og oppfølging av resultater for hver enkelt elev.

Våren 2017 ruller vi ut en ny femårig lærerutdanning på masternivå. Vi har innført en fraværsgrense i videregående skole. Vi har økt lærlingtilskuddet med 20 000 kroner per kontrakt. Og vi har satset på realfag og innført en time mer naturfag i grunnskolen.

Oslo Høyre vil:
 • At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
 • Ha en sterk satsing på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse slik at alle elever lærer å lese, skrive og regne, og innføre rett til ekstra oppfølging for elever som strever med disse basisferdighetene.
 • Øke innsatsen mot mobbing og trakassering.
 • At økning i antall lærere skal benyttes til å hjelpe elever som sliter, fremfor å redusere klassestørrelser.
 • La alle skoler tilby koding og programmering som valgfag.
 • Videreføre satsingen på realfag. Legge til rette for etablering av egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell av toppidrettsgymnas.
 • Beholde fraværsgrensen i den videregående skolen.
 • Motivere flere til å velge yrkesfag og fortsette å øke tilskuddsordningen for lærlinger.
 • Kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
 • Fortsette storsatsingen på videreutdannelse av lærere slik at alle har faglig fordypning i fagene de skal undervise i.
 • Ha strenge opptakskrav til lærerstudiene og beholde den nylig innførte 5-årige masterutdannelsen for lærere.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her