TRYGG OMSORG, RASKERE BEHANDLING

Hjertesak: Trygg omsorg, raskere behandling

Pasienten i sentrum

Med Høyre i regjering har helsekøen blitt redusert og ventetiden for behandling har gått ned. Alle pasienter, og ikke bare de som har råd til det, har fått anledning til å velge mellom offentlige og private behandlingsteder gjennom fritt behandlingsvalg. Regjeringen har også innført pakkeløp for kreftpasienter, slik at de får rask diagnose, behandling og oppfølging.

I Oslo er sykehuskøen redusert med mer enn 12.000 personer og ventetiden for behandling er gått ned med 17 dager. Helsekøene har blitt redusert fordi vi har fjernet taket på hvor mange pasienter sykehusene kan behandle, økt bevilgningene til sykehusene og kjøpt mer ledig kapasitet hos private helsetilbydere.

Høyre vil fortsette å øke valgfriheten og redusere ventetidene. Arbeiderpartiet har varslet at de vil fjerne pasientenes valgfrihet gjennom å reversere fritt behandlingsvalg. For Høyre er det viktigste at pasientene får rask behandling, uavhengig om det skjer på et offentlig eller et privat sykehus.

Så lenge det er ekstra behandlingskapasitet hos private, vil Høyre fortsette å kjøpe tjenester hos private slik at helsekøen kan reduseres og ventetiden kan fortsette å gå ned.  

Venstresiden synes det er viktigere at all behandling skal skje ved offentlige sykehus, og de omtaler private som tilbyr helsetjenester som velferdsprofitører.

Oslo Høyre vil:
  • Etablere et nytt sykehus på tomten til gamle Aker sykehus. Hvis ideelle aktører kan etablere nytt sykehus vesentlig raskere enn det offentlige, bør de få anledning til det.
  • Gi pasientene rett til å velge mellom offentlig, private eller ideelle tilbud uten at det koster noe ekstra.
  • Etablere flere pakkeforløp, også innenfor psykiatri og rusomsorg, for å gi raskere og bedre behandling for pasientene.
  • Fortsette satsingen på skolehelsetjenesten, og gi kommunene midler til å ansette flere helsesøstre.
  • Gjøre HPV-vaksinen tilgjengelig også for gutter
  • Bedre behandlingstilbudet innen psykisk helse med særlig vekt på tilbudet til barn og unge.
  • Gjennomføre en kvalitetsreformen Leve Hele Livet i eldreomsorgen som fokuserer på kvaliteten og innholdet i tjenestene til de eldre og pleietrengende.
  • Styrke satsingen på digitale helsetjenester, blant annet ved å innføre en felles nasjonal løsning for pasientjournal og innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det.
  • Endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika, fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.
  • Redusere ventetiden ytterligere for rusavhengige som venter på behandling, og sørge for bedre overgang fra avsluttet behandling til oppfølging/ettervern.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her