Fremtidsrettet og grønn byutvikling

Hjertesak: Kvalitet i byutviklingen

Fremtidsrettet og grønn byutvikling

Oslo er en by som vokser i rekordfart. Høyre ønsker en boligbygging som ivaretar Oslos særpreg og gode bomiljøer, og gjør det mulig å videreutvikle byen og transformere gamle industriområder til nye, moderne og miljøvennlige boligområder.

Boligprisene i Oslo har steget kraftigere enn i resten av landet. Dette har gjort det stadig vanskeligere, særlig for førstegangskjøpere, å komme seg inn på boligmarkedet i byen vår. Oslo Høyre vil legge til rette for bygging av flere boliger. Det må bygges tettere og mer urbant der kollektivtilbudet er best. Byutviklingen skal legge til rette for en mer miljøvennlig by, som er mer energieffektiv, og hvor behovet for bilbruk reduseres. Nye utbygginger skal legge vekt på å skape gode byrom og møteplasser med variasjon og kvalitet.

Oslo Høyre vil:
  • Tillate bygging av flere ett-, to- og treromsleiligheter slik at det blir enklere for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet.
  • At boligbygging og fortetting primært skal skje i nærheten av kollektivknutepunkt.
  • Legge til rette for å bygge boliger for opptil 10.000 mennesker i Kvadraturen.
  • Utvikle et nytt boområde med variert bebyggelse på Gjersrud/Stensrud i bydel Søndre Nordstrand.
  • Stramme inn bestemmelsene i småhusplanen for å bevare småhusområdene i Oslo. Si nei til bymessig fortetting på Smestad, Nedre Grefsen, Borgen, Nydalen øst og vest, Røa-Hovseter, Risløkka, Sinsen og Ulsrud.
  • Avskaffe den usosiale eiendomsskatten som gjør det dyrere å eie egen bolig i Oslo.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her