Blå klimapolitikk virker

Aftenposten skrev søndag at klimautslippene i Oslo fortsetter å gå ned. Det er gledelig. Skal vi lykkes med å nå klimamålene som er satt i Paris-avtalen, må byene gå foran. Det gode resultatet for 2016 med en reduksjon på 8 % er samtidig et direkte resultat av det forrige, borgerlige byrådets klimapolitikk.

Eirik Lae Solberg 11.04.2018 kl. 15.00

De positive resultatene skyldes en tydelig politisk satsing, som førte til at klimautslippene i Oslo til sammen ble redusert med mer enn 16 % i 2014 og 2015.

Verdens beste kollektivtilbud

Det borgerlige flertallet etablerte i årene fram til 2015 et av verdens beste og mest miljøvennlige kollektivtilbud. Antall kollektivreiser mer enn doblet seg fra 2004 til 2015.

Vi satte inn gass- og hydrogendrevne busser, og med et forpliktende mål om at kollektivtrafikken i Oslo skal være fossilfri innen 2020.

Allerede i 2015 kjørte 150 av bussene i Oslos gater på biogass fra innbyggernes matavfall og kloakk. 

Miljø og klima - Eirik Lae Solberg er gruppeleder i Høyres bystyregruppe. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Eirik Lae Solberg er gruppeleder i Høyres bystyregruppe. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Kraftig vekst av el-biler

I tillegg etablerte vi et av verdens mest avanserte avfallshåndteringssystemer, faset ut kommunens oljefyrer og byttet ut kommunens egne kjøretøy med el-biler.

Grunnlaget for den kraftige veksten i el-biler i Oslo ble også lagt i disse årene i et samspill mellom lokal og nasjonal politikk.

Resultatet er at 40% av nybilsalget i Oslo i desember 2017 var el-biler.

Den gode utviklingen må fortsette

Det avgjørende nå er at den gode utviklingen fortsetter. Skal det skje må vi gjøre mer.

Nylig foreslo Høyre sammen med miljøstiftelsen Zero å etablere en egen klimaklasse i bomringen for klimavennlige tunge kjøretøy som går på fornybart drivstoff.

Høyre er en pådriver for fossil- og utslippsfri varetransport.

Vi har også fremmet en rekke forslag for å redusere utslippene fra Oslo Havn, elektrifisere fergetilbudet i indre Oslofjord og raskere utplassere solceller på kommunale bygg.

Premierer miljøvennlige valg

Senest i desember fremmet vi forslag om økte bevilgninger til kollektivtrafikken og flere ladestasjoner for el-biler som dessverre ble nedstemt av det røde flertallet i bystyret.

De gode resultatene som de borgerlige partiene oppnådde viser at en miljøpolitikk som premierer miljøvennlige valg og som spiller på lag med innbyggerne gir resultater.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her